CYBERBULLYING I VRŠNJAČKO NASILJE

Osnovna škola našega Centra u ovoj školskoj godini veliku pažnju posvetila je prevenciji vršnjačkoga nasilja. Jedan od oblika vršnjačkoga nasilja jest i cyberbullying – nasilje putem interneta i mobilnih telefona. Ovaj vid nasilja vrlo je čest među djecom i mladima, a veliki problem predstavlja to što je ponekad teško uočljiv odraslima koji nisu zainteresirani za ono što djeca i mladi čine putem društvenih mreža, blogova i sl. Žrtve cyber-nasilja su konstantnim i višednevnim objavama na za njih uvrjedljiv način podvrgnute zlostavljanju koje ima za cilj destruktivan utjecaj na ugled, dostajanstvo i druge moralne vrijednosti. Kao rješenje problema potrebno je kontinuirano informiranje djece i mladih o svim vrstama nasilja i kako to nasilje prepoznati. Posebnu pažnju treba posvetiti prepoznavanju opasnosti i prijavi nasilja na internetu. Roditelji moraju raditi na svojoj informatičkoj pismenosti, kako bi mogli pratiti sigurnost svoje djece.Tema „Cyberbullying i vršnjačko nasilje“ predstavljena je roditeljima VII.b odjela na roditeljskom sastanku održanom 16. studenog 2017., te učenicima VII. a/b/c na satu Zajednice učenika, 23. studenog 2017. Prezentaciju je u okviru stručnog usavršavanja pripremila nast. Sanja Ledić.

 

 

Galerija: 
Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.