Priredba ,,Božić postaje vidljiv u ljubavi prema drugima"