Školski Centar ugostio događaj "Kava sa..."

Popularni koncept promocije dijaloga i suradnje pod nazivom "Kava sa..." stigao je i u naš školski Centar, ovaj put u sklopu projekta "Koračajmo zajedno".

Ovaj vid komunikacije, koji je postao popularan širom svijeta u posljednjih nekoliko godina, posebno na polju razvoja dijaloga između mladih i državnih lidera, ugostio je župnika župe sv. Ivana Krstitelja i dekana Travničkog dekanata preč. Marka Mikića, profesoricu vjeronauka Mješovite srednje škole "Travnik", Bakiru Karahodžu i Ahmeda Tabakovića ispred Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu.

Ovaj susret okupio je učenike dviju travničkih gimnazija te im otvorio prostor za dijalog, razmjenu iskustava i međusobno upoznavanje.

Direktorica Gimnazije Ivana Ćurčić, pozdravila je goste susreta i zahvalila im se na sudjelovanju na ovom događaju koji je pružio mladima iz obje škole mogućnost učenja o običajima i tradicijama koje su prisutne u Bosni i Hercegovini te razvoja diskusije i rješavanje nedoumica, posebno na polju dijaloga između pripadnika različitih vjerskih zajednica.

Ova inicijativa jedna je od nekoliko aktivnosti u sklopu projekta koji je nedavno počeo s implementacijom uz sudjelovanje dvije škole iz Travnika. Naši učenici će dobiti priliku za nastavak rada na ovome projektu već krajem ovog mjeseca kada će biti organizirana prva studijska posjeta u sklopu projekta.

Alen Gudalo

PREGLED GALERIJE NA MOBILNOM TELEFONU

Galerija: 
Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.