Video

72 sata bez kompromisa

Dan otvorenih vrata KŠC „Petar Barbarić“ (KISS TV)

Dan otvorenih vrata KŠC „Petar Barbarić“

OTVARANJE PLANINARSKOG DOMA ,,ERICH BRANDIS"

NACIONALNI MARIOLOŠKO - MARIJANSKI KONGRES

Travnik, KŠC ,,Petar Barbarić", 10. - 13. svibnja 2018.

Proslava 25 godina svećeništva

Papa u Sarajevu - video mix uz himnu susreta

Dokumentarni film o o. Anti Gabriću - "Girđa Korači"

Maturalna zabava generacija 2013./2014., 09.05.2014.

Proslava dana škole KŠC "Petar Barbarić"

Obilježen Dan škole u KŠC „Petar Barbarić" u Travniku

Božićni koncert "Žive Jaslice" KŠC Petar Barbarić - Travnik

1. dio

2. dio

3. dio

Don Ivan Bosco 2/2

Don Ivan Bosco 1/2

Katolički školski centar "Petar Barbarić" u Travniku

Stranice

Više informacija o našem Zavodu, u kojem djeluje sjemenište, internat, osnovna škola i gimnazija možete pronaći u slijedećim izdanjima:
Travnička spomenica
1882-1932
Travnička spomenica na 25. godišnjicu Nadbiskupskog dječačkog sjemeništa i Velike gimnazije Sjemenišna crkva u Travniku - Crkva mladih i za mlade Izvješća za školske godine 1941.-42., 1942.-43. i 1943.-44.
Subscribe to RSS - Video